Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies.

PRIVACYBELEID

Privacy

Wij hechten grote waarde aan je privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg door ons behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Op verzoek kan je inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens en kan je deze door ons laten wijzigen of verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy-beleid. We adviseren daarom om ons privacy-beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij je graag. Je krijgt het snelst een antwoord door direct contact op te nemen met klantenservice@groovy-lifestyle.nl. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Als je bij ons een bestelling plaatst, hebben wij diverse gegevens nodig om je bestelling te verwerken. Deze gegevens worden door ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

 • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats, die je invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te controleren en te verwerken.
 • E-mailadres: Jouw e-mailadres gebruiken wij om je bestelling te bevestigen en om je te informeren wanneer je bestelling gereed is voor verzending. Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief zullen wij je van tijd tot tijd op de hoogte houden van nieuws en aanbiedingen. Als je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan je je eenvoudig afmelden.
 • Telefoonnummer: Om de verzending van je bestelling te kunnen bevestigen, en indien je voor deze optie hebt gekozen, registreren wij je telefoonnummer.
 • IP-adres: Wanneer je een bestelling plaatst, slaan wij je IP-adres op. Dit doen wij ter voorkoming van fraude.
 • Verkeersgegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina’s dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.
 • Klantenservice: Je kan ons mailen of bereiken via Whatsapp. Om onze service te optimaliseren maken wij aantekeningen die wij bewaren.
 • Betaalgegevens: Om je order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer je betaalt worden je gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan je bestelling te kunnen koppelen.
 • Fraude: Ter voorkoming van fraude onderzoeken wij ook klantgegevens. Als het moet, geven wij jouw gegevens door aan de overheid.
 • Bewaartermijn: Je gegevens worden bij ons bewaard zolang als nodig om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie en zolang de shop online is om vervolgbestellingen te vergemakkelijken. Indien je geen account meer bij ons hebt, dan worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

Persoonsgegevens

 • de verwerking van je bestelling.
 • de bezorging op het door jou aangegeven afleveradres. Indien nodig voor het afhandelen van de bestelling, geven wij deze gegevens door aan andere partijen zoals bezorgdiensten of leveranciers die de bestelling namens Groovy! afhandelen of leveren.
 • jou op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws (indien je je hiervoor hebt aangemeld).

Verkeersgegevens

 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Beoordelingen

 • Na het plaatsen van een bestelling is het mogelijk dat je per e-mail benaderd wordt voor het schrijven van een beoordeling. Hiervoor wordt je benaderd door Groovy! of door een externe partij waarmee wij samenwerken. Wij delen niet meer dan de noodzakelijke gegevens om je te kunnen benaderen. Met externe partijen is in contracten vastgelegd wat zij met de door ons verstrekte gegevens mogen doen.

Je gegevens zijn bij ons veilig
Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. Om je gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig andere partijen in.

Je gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Groovy! zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens. Om je gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, en om onze serviceverlening te optimaliseren, schakelen wij daar waar nodig ook andere partijen in.

Twijfel je over de echtheid van een e-mail waarin de naam van Groovy! genoemd wordt? Neem dan direct contact met ons op via klantenservice@groovy-lifestyle.nl.

 

Contact 

Neem voor meer informatie of bij vragen of klachten contact met ons op per e-mail: klantenservice@groovy-lifestyle.nl